Kdo jsme

Prezentace projektu Zelená úsporám v Šumperku K 1.4.2009 došlo k otevření státních fondů životního prostředí pro podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení ZELENÁ ÚSPORÁM, a tím i možnost čerpání z těchto fondů pro fyzické i právnické osoby. Pro podání žádosti o dotaci v programu ZELENÁ ÚSPORÁM je po- třeba splnit předem dané podmínky a předložit předepsané přílohy k žádosti. Naším cílem je připravit pro Vás kompletní nabídku služeb, které se vztahují k úspěšnému podání žádosti a získání dotace ZELENÁ ÚSPORÁM a také nabídky realizace daných stavebních prací v souladu s požadavky fondu ŽP na udělení dotace. Jedná se tedy o administraci žádosti, provedení projekčních prací, inženýrskou činnost v případě nutnosti vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, poskytnutí kompletních právních služeb a realizaci navrhovaných stavebních opatření. Vzhledem k šíři těchto služeb jsme pro Vás vytvořili profesionální tým administrátorů, stavebních expertů, právníků a stavebních firem, kteří tak jsou schopni pokrýt celou požadovanou oblast. Naše služby nabízíme v okresech Šumperk, Jeseník, Olomouc a okolí.