Členové sdružení

Petr Benda

manažer projektu, obchodní a vrcholový managment


Zajišťuje pro Vás:
 • komunikace se zákazníkem
 • všeobecné poradenství
 • obchodní činnost
 • koordinace technologie, stanovení a kontrola termínů, dohled nad vlastní realizací

Ing. Jiří Doleček

stavební inženýr, soudní znalec


Zajišťuje pro Vás:

Projektová fáze
 • návrhy a vizualizace, barevné řešení
 • projekt pro stavební řízení (ohlášení)
 • zpracování podkladů pro dotaci
 • prováděcí projekt
 • položkový rozpočet stavby

Povolovací řízení
 • zajištění vyjádření správců sítí, dotčených orgánů, obce
 • zajištění stav. povolení, územně plánovací informace, územního souhlasu a ohlášení stavby – podle druhu povolovacího řízení

Dodavatel stavby
 • obeslání jednotlivých subdodavatelských firem
 • kontrola úplnosti podaných nabídek a nabídkových rozpočtů
 • doporučení nejvhodnější nabídky

Technický dozor investora
 • dozor a řešení případných změn s dodavatelskou firmou
 • kontrola úplnosti a kvality provedení služby
 • přebírání jednotlivých celků
 • kontrola fakturace
 • komunikace mezi projektantem a dodavatelem stavby
 • závěrečné převzetí stavby
 • kontrola úplnosti faktur a technické dokumentace
 • řešení vad a nedostatků

JUDr. Jitka Dolečková

advokátka


Zajišťuje pro Vás:
 • kompletní právní poradenství a služby

Radek Pecha

stavební firma StAR+

Zajišťuje pro Vás:

Fáze sjednání zakázky

 • podíl na přípravě rozpočtu, ceníky a cenové standardy
 • tabulky materiálů s ohledem na dotované dodavatele dle katalogu firem
 • podíl na výběru subdodavatelů s odpovědností za zařazení tohoto subjektu do katalogu schválených firem

Realizace
 • zajištění realizace vlastní firmou
 • zajištění koordinace subdodavatelů
 • technologie realizace akce
 • kontakt se zákazníkem u stavebních činností